Handledningsforum

Uppgift 11.20

 
Picture of VIKTOR QVARFORDT
Svar: Uppgift 11.20
by VIKTOR QVARFORDT - tisdag, 9 augusti 2016, 2:54
 
En trippel är ett objekt bestående av tre element. (x, y, z) är en trippel, bestående av elementen x, y, z. "Bestäm alla tripplar (x, y, z) sådan att ..." kan läsas som "Bestäm alla kombinationer av x, y, zsådana att...".