Paul Vaderlind - Föreläsningar och exempel om geometri

Likformighet

Thales sats

Trianglar

Last modified: tisdag, 18 april 2017, 4:12