Paul Vaderlind - Föreläsningar och exempel om geometri

Likformighet

Thales sats

Trianglar

Senast modifierad: tisdag, 18 april 2017, 16:12