Om inlämningsuppgifterna

De fyra första momenten på kursen Utmanande matematik examineras med hjälp av skriftliga inlämningsuppgifter. När du loggar in på denna sida för första gången blir du tilldelad fyra olika moduler – dessa hittar du på mitt hem (i inloggat läge!).

Varje modul motsvarar en kapitel i boken, och behandlar ett visst område i matematik. I varje modulnamn finns en siffra mellan I och IV (t.ex. Algebra I - Olikheter, Talteori III - Kongruenser). Siffran berättar hur svår modulen är. Modulerna är oberoende av varandra och kan göras i valfri ordning; vi rekommenderar dock att du börjar med lägsta siffran.

Uppgifterna

Till varje modul finns 10 problem som du ska lösa (dessa hittar du under rubriken ”Hemuppgifter” längst ner i respektive modul). Problem 1-4 är 1-stjärniga, 5-8 är 2-stjärnina och 9-10 är 3-stjärniga.

I varje modul delas uppgifterna i två olika delar.

Del 1 - betyg E

Del 1 består av uppgift 1-5 i varje modul. För att bli godkänd måste du lösa samtliga fem problem korrekt, och redovisa lösningarna tydligt enligt instruktionerna nedan. Lösningar till alla fem problem måste lämnas in samtidigt. Om du inte blir godkänd på första försöket ska du göra om dina lösningar enligt lärarens rättningskommentarer, och lämna in igen. En eventuell komplettering skall lämnas in inom två månader, och därefter måste nya uppgifter behandlas. Komplettering får ske högst 2 gånger.

Del 2 - betyg A-D

Del 2 består av uppgift 6-10 i varje modul. Varje uppgift kan ge högst 10 poäng, så du kan få maximalt 50 poäng på del 2. Lösningar till del 2 lämnas in bara en gång - efter det rättas dina lösningar, och du får mellan 0-50 poäng för lösningarna. Det finns ingen möjlighet att komplettera på del 2.

Betygskriterierna

För varje inlämningsmodul får du 1,5 högskolepoäng, och ett betyg mellan A-F. Betygskriterierna är:

 • För betyg E krävs att del 1 är godkänd.
 • För betyg D krävs att del 1 är godkänd, och du har fått minst 10 poäng på del 2.
 • För betyg C krävs att del 1 är godkänd, och du har fått minst 20 poäng på del 2.
 • För betyg B krävs att del 1 är godkänd, och du har fått minst 30 poäng på del 2. Minst en trestjärnig uppgift (uppgift 9 eller 10) måste vara löst.
 • För betyg A krävs att del 1 är godkänd, och du har fått minst 40 poäng på del 2. Minst två trestjärniga uppgifter (uppgift 9 och 10) måste vara lösta.

När du är godkänd på alla fyra moduler och seminariet får du ett slutbetyg på kursen. Slutbetyget är medelvärdet av de fyra betyg som du har fått på inlämningsuppgifterna.

Att lämna in lösningar

Längst ner i varje modul finns en länk där du kan lämna in dina lösningar.

Nedan är en kort specifikation om lösningar:

 • Lösningarna måste vara datorskrivna. Använd ett program som klarar matematisk text, t.ex. Latex eller equation editor i Word.
 • Du får bara ladda upp en fil. Lösningar till alla frågor som du lyckats lösa måste skickas in samtidigt.
 • Filen ska vara i pdf-format.
 • Döp filen till förnamn_efternamn_modulnamn.pdf.

Lösningarna till del 1 får skickas in högst tre gånger för rättning. Lösningar till del 2 får bara skickas in en gång för rättning.

Att skriva lösningar

För att bli godkänd på en uppgift krävs naturligtvis att du löser uppgiften på ett korrekt sätt. Nästa steg är att skriva ihop en lösning som du sedan skickar in för rättning. Tumregeln är att en annan student på Utmanande matematik som dock inte vet hur man löser denna eller en liknande uppgift ska kunna förstå din lösning.

När du skriver lösningar bör du tänka på följande:

 • Lösningen ska vara logiskt sammanhängande.
 • Lösningen ska vara tydligt skriven och lätt att följa.
 • Ange vilka metoder, satser och regler du använder.
 • Svar till alla delfrågor ska framgå tydligt.
 • Alla beräkningar måste redovisas.
 • Alla relevanta bilder måste bifogas. Att beskriva en bild är inte tillräckligt. Bilder kan ritas för hand och scannas in, eller ritas på datorn. (Vid inlämning av geometriuppgifter är bilder obligatoriska.)

Tänk på att en matematisk lösning inte enbart består av formler. Det är viktigt att du redovisar dina beräkningar, men minst lika viktigt är att du med fullständiga meningar beskriver vad du gör och varför.

I boken och på hemsidan finns massor med exempellösningar; dina lösningar ska likna dem.

Fusk och plagiat

Alla lösningar du lämnar in bör vara självständigt författade av dig själv. Matematiska institutionen anmäler varje misstanke om fusk och plagiat till universitetets disciplinnämnd.

Ledtrådar

Till vissa uppgifter finns ledtrådar. Dessa kan fås tag på via WebWork och användandet av dessa ger poängavdrag enligt följande:

 • Om uppgiften är tvåstjärnig, ger användande avdrag om 20 %. Istället för 10 poäng får du 8 poäng.
 • Om uppgiften är trestjärnig, ger användande avdrag om 10 %. Istället för 10 poäng får du 9 poäng.

Dubblettuppgifter

Ibland råkar studenter få samma uppgift två gånger. Det är naturligtvis inte meningen och samma uppgift kan inte räknas till examinationen två gånger. Kontakta mentorerna, utmanande-matematik@math.su.se., om detta skulle hända dig så hjälper de dig att få en ny uppgift.


Senast modifierad: måndag, 27 november 2017, 11:48