Mer information om kursen utmanande Matematik

1. Skapa kurskonto

Alla som är intresserade av att titta på kursmaterialet kan skapa ett konto på den här sidan. Du skapar kontot genom att logga in här med ditt antagning.se-konto. Notera att dina personuppgifter (personnummer, namn, e-postadress) lagras på denna sida när du göra detta.

För att kunna logga in på sidan måste du vara bekräftad användare hos antagning.se. Om du inte kan bli bekräftad användare hos antagning.se, hör av dig till utmanande-matematik@math.su.se.

2. Få högskolepoäng

Alla är hjärtligt välkomna till att prova på kursen - vi hjälper alla som är inskrivna på denna webbsida. Men om du vill ta ut högskolepoäng på kursen måste du vara behörig och anmäla dig till kursen. Poängen rapporteras in när alla moment samt seminariet är godkända.

2 a) Behörighet

Kursens behörighetskrav är Matematik 4/Matematik D från gymnasiet. Det är även möjligt att gå kursen som student på gymnasienivå, givet att du:
  • går en spetsutbildning i matematik på ditt gymnasium;
  • är på ditt tredje år;
  • har klarat Matematik 4.

Om du uppfyller detta och önskar gå kursen så ska du kontakta utmanande@math.su.se under eller inte så långt efter ansökningsperioden då du vill läsa. Du ska bifoga ett intyg att du slutfört Matematik 4, och även kontaktuppgifter till rektor på din skola (dennes namn och mailadress).

2 b) Anmälan

Anmälan sker via antagning.se. För de som önskar söka kursen till sommarterminen 2018 kommer den vara öppen för sen anmälan under perioden 19/4 - 13/5. Länkar till aktuella tillfällen hittar du i vår webbkatalog.

2 c) Registrering

Registrering sker i samband med att du lämnar in din första inlämningsuppgift.

Notera att om du söker studiemedel för kursen måste du läsa kursen under den tidsperiod som du anger till CSN. Tänk också på att Utmanande matematik är en svår kurs.

OBS! Mycket Viktigt meddelande till gymnasieelever: Du får inte officiellt skriva in dig på högskolutbildning om du avser att representerar Sverige på någon matematiktävling på gymnasienivå.  Du kan naturligtvis läsa kursen men högskolepoäng kommer senare. Kontakta oss så hjälper vi dig på de praktiska problemen.

3. Kursmaterial

Som kurslitteratur använder vi boken Matematiska utmaningar - en kurs i problemlösning av författaren Paul Vaderlind, en mycket omtyckt lärare på vår institution.

4. Kursens upplägg och examination

Kursen består av 7,5 högskolepoäng (hp) och innehåller 5 moment med 1,5 hp var. Det finns fyra moment med skriftliga inlämningsuppgifter som examination och ett obligatoriskt seminarium med muntliga redovisningar i grupp.

Resultat rapporteras normalt in i Ladok först när hela kursen är klar.

4 a) Inlämningsuppgifter

När du loggar in på den här kurshemsidan för första gången tilldelas du automatiskt fyra olika inlämningsmoduler. Du hittar modulerna på mitt hem (i inloggat läge!).

Varje modul behandlar ett visst område i matematik, och har en siffra mellan I och IV (t.ex. Algebra I - Olikheter, Talteori III - Kongruenser). Siffran berättar hur svår modulen är. Modulerna är oberoende av varandra och kan göras i valfri ordning; vi rekommenderar dock att du börjar med lägsta siffran.

Varje modul är kopplad till ett kapitel i kurslitteraturen. Längst ner i varje modul hittar du inlämningsuppgifterna, samt en länk där du kan lämna in dina lösningar. Betygskriterierna finns i varje modul. 

OBS: Det finns ledtrådar i vissa uppgifter. Om du verkligen kör fast kan du ta del av dem men det kommer att ge poängavdrag på den totala poängen.

4 b) Seminarium om problemlösning

Kursen avslutas med ett seminarium om problemlösning, där matematiska problem diskuteras och redovisas i mindre grupper. Vi tillämpar särskilda regler för distansstudenter när det gäller det fysiska deltagandet i seminariet.

5. Viktiga datum

5 a) Datum för inlämningsuppgifterna

Vi har inga speciella inlämningsdatum; varje kursdeltagare bestämmer själv när lösningarna lämnas in. Du väljer den takt som passar bäst för dig.

Om du vill läsa kursen under våren 2018 har vi inget rekommenderat schema, mer än att du måste vara färdig med uppgifterna för att kunna genomföra seminariet. När du blivit godkänd på dessa, kontakta utmanande-matematik@math.su.se, så kan du och mentorerna tillsammans bestämma en seminarietid som passar.

Under sommarterminen är det många fler som läser kursen, och därför avsätter vi en särskild vecka då seminariet ska genomföras - se nedan schema. Senast en månad innan kommer det skickas ut ett formulär där du kan fylla i en tid som passar.

Nedan följer ett rekommenderat schema för sommarterminen:

Rekommenderat schema
Vecka Datum Att göra
23 10/6 Lämna in modul 1 del 1
24 17/6 Lämna in modul 1 del 2
25 24/6 Lämna in modul 2 del 1
26 1/7 Lämna in modul 2 del 2
27 8/7 Lämna in modul 3 del 1
28 15/7 Lämna in modul 3 del 2
29 22/7 Lämna in modul 4 del 1
30 29/7 Lämna in modul 4 del 2
31
Förbered dig inför seminariet
32
Förbered dig inför seminariet
33
Förbered dig inför seminariet
34
Seminarier

Med "modul 1" menas den lättaste modulen du har fått, "modul 2" är den näst lättaste osv (se avsnitt 4 a) ovan).

5 b) Datum för seminarierna

Seminarierna brukar arrangeras i slutet på varje termin. Exakta datum är inte bestämda än. Notera att du måste vara godkänd på den skriftliga delen för att få delta i seminariet.

6. När man har gjort klart alla fem momenten...

Om du önskar att få arbeta med mer material när du är klar med de tilldelade uppgifterna är du naturligtvis mycket välkommen att göra det, om så du önskar. Skicka i så fall ett mail till utmanande-matematik@math.su.se så ordnar vi det för dig. Men du får inte mer än 7.5 hp. 

7. Kontakta oss

Vi har en stor grupp av duktiga mentorer med kontrollbevakningen av erfarna lärare. Du når oss via mejl på utmanande-matematik@math.su.se.

Last modified: onsdag, 9 maj 2018, 9:34